wola

Ogłoszenia

31 Maja 2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021r (Piątek) biuro będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 608 146 625

6 Czerwca 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020r biuro będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 608 146 625

12 Listopada 2018

Ogłoszenie konkurs ofert na: Remont izolacji tarasu zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Górczewskiej 226 ABCDE w Warszawie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 226 ABCDE, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert polegającym na remoncie izolacji tarasów stanowiących dach hal garażowych zespołu budynków przy ul. Górczewskiej 226 ABCDE w Warszawie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Przedmiotem zamówienia jest:

Demontaż ścianek dzielących taras na części użytkowe, rozebranie nawierzchni tarasu z płyt, zebranie dystansów i zeskładowanie, demontaż ocieplenia budynków na ścianach stykających się z tarasem do wysokości pierwszej boni, rozebrać obróbki blacharskie, zdemontować wpusty tarasowe, wykonać w miejscach uszkodzeń reprofilację betonu, zerwać pas papy przy ścianach budynków o szerokości około 1m, po oczyszczeniu wyrównać podłoże i uzupełnić warstwę spadkową, w miejscach otworów osadzić systemowe wpusty z mankietem z membrany EPDM np. Dallmer, na krawędziach zamontować systemowe obróbki np. Ravadeck DM, oczyścić istniejącą izolację, styki papy i wokół wpustów wyrównać masą bitumiczną typu KMB, zagruntować odsłonięte elementy ścian budynków i istniejącą papę, wykonać izolację przeciwwodną z membrany EPDM Restrix z wyprowadzeniem na ściany min. 30 cm, przejścia instalacyjne doszczelnić dodatkowo w systemie np. Alsan Flashing firmy Sopreme, uzupełnić płytami styropianowymi usuniętą warstwę ocieplenia ścian wraz z odtworzeniem tynków, zamontować rynny i rury spustowe, ułożyć ponownie płyty z betonu płukanego na dystansach, odtworzyć ścianki dzielące taras (sposób i kolejność wykonania określa „Ekspertyza Techniczna” załącznik do SIWZ – uwaga zamówienie dotyczy tylko prac w zakresie tarasu, zakres został określony w przedmiarze robót – w związku z wyborem prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w formie ryczałtu, przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i pomocniczym w zakresie ułatwienia skalkulowania ceny ofertowej – wymiary należy zweryfikować w naturze)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie administracji ARSAN 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35/88, w terminie najpóźniej do dnia 15.01.2019 r., do godz. 16.00

Pliki do pobrania:

Umowa Specyfikacja Kosztorys Załącznik rysunkowy Ekspertyza Wytrzymałość betonu Stężenie soli budowlanych